ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ FTM
(Functional Tone Management)
με την χρήση του δυναμικού νάρθηκα SaeboflexFM

Το πρόγραμμα αποκατάστασης F.T.M. και το Saeboflex δημιουργήθηκαν το 2002 στις Η.Π.Α
από δύο εργοθεραπευτές: τον John Farrell και τον Henry Hoffman.

Το Saeboflex είναι ένας δυναμικός νάρθηκας άνω άκρου και χρησιμοποιείται από την εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία βάση του πρωτοκόλλου  του προγράμματος F.T.M. σε άτομα με ημιπληγία εξαιτίας: εγκεφαλικής παράλυσης, νευρολογικής βλάβης, ατελούς διατομής νωτιαίου μυελού και κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.
Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε τα άτομα που έχουν κάποια κινητικότητα στον ώμο και στον αγκώνα, αλλά δεν έχουν επαρκή ή καθόλου κινητικότητα στην άκρα χείρα (καρπό- δάχτυλα), να καταφέρουν να εκτελέσουν στοχοκατευθυνόμενες κινήσεις, οι οποίες με άλλο τρόπο είναι αδύνατες. Αυτό αρχικά επιτυγχάνεται με την συνεχή επανάληψη σύλληψης- άφεσης.

Στόχος του F.T.M. και του Saeboflex είναι να μειώσει την επίκτητη αχρηστία και την σπαστικότητα, και να αυξήσει την χρήση, την ισχύ, το εύρος και τον έλεγχο της κίνησης, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Share This