Μια από τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη σχολική πορεία και επιτυχία του παιδιού είναι το κατά πόσο αυτό είναι έτοιμο να ξεκινήσει το σχολείο. Κριτήριο για τη φοίτηση στην Α’ Δημοτικού δεν πρέπει να είναι μόνο η χρονολογική ηλικία αλλά το αν το παιδί είναι ώριμο γλωσσικά, γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, ώστε να ενταχθεί στην σχολική ομάδα.

Από την προσχολική ακόμα ηλικία υπάρχουν ενδείξεις για μελλοντικές μαθησιακές δυσκολίες. Η εγκαιρη διάγνωση από τους ειδικούς παιδαγωγούς και η πρώιμη παρέμβαση θα βοηθήσουν το παιδί και θα το προστατέψουν από την σχολική αποτυχία, η οποία θα προκαλούσε δευτερογενώς ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές και προβληματική συμπεριφορά και κυρίως, θα του στερούσε τη χαρά της γνώσης. Γι’ αυτό πολλές φορές, πέρα από την έναρξη εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης που εστιάζει στις ανάγκες του παιδιού και την ενημέρωση και καθοδήγηση των γονιών, προτείνεται η επανάληψη του νηπιαγωγείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η θετικότερη σχολική πορεία του παιδιού.

Share This