Η Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) αποτελεί μία νέα θεραπευτική παρέμβαση μέσα από την φυσικοθεραπεία και την εργοθεραπεία για ασθενείς με ημιπληγία.

Η CIMT βασίζεται στο φαινόμενο του “learned non-use”, που περιγράφει μια κατάσταση στην οποία περιέρχονται πολλοί ασθενείς με ημιπληγία έπειτα από την διαπίστωση ότι οι προσπάθειες να χρησιμοποιήσουν το ημιπληγικό άνω άκρο τους οδηγούν σε ατυχές αποτέλεσμα. Το αρνητικό αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών οδηγεί τελικά τους ασθενείς στην «απόρριψη» του ημιπληγικού άκρου, το οποίο χρησιμοποιούν ελάχιστα παρά το γεγονός ότι οι λειτουργικές του δυνατότητες είναι πολύ μεγαλύτερες.

CIMT, που είναι κατά βάση μία θεραπεία των άνω άκρων, περιλαμβάνει τον περιορισμό του υγειούς άκρου με την χρήση ειδικού νάρθηκα και την εντατική χρήση του πάσχοντος μέλους μέσα από συνεχή εξάσκηση και ενεργητική συμμετοχή σε λειτουργικές δραστηριότητες. Έρευνες αλλά και κλινικές παρατηρήσεις έχουν δείξει θεαματικές βελτιώσεις στο ημιπληγικό άνω άκρο παιδιών με ημιπληγία που παρέμεναν σταθερά όσον αφορά την λειτουργική τους κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Share This