Η επιστήμη της λογοθεραπείας, αντιμετωπίζει προβλήματα που αφορούν, τόσο τη λεκτική, όσο και τη μη λεκτική επικοινωνία.

Ο λογοθεραπευτής ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία των λεκτικών και μη προβλημάτων, προκειμένου το παιδί να ενταχθεί ομαλά στο σχολικό και κατ’ επέκταση στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.

Ένα παιδί χρήζει λογοθεραπευτικής παρέμβασης, όταν παρουσιάζει κάποια από τις παρακάτω δυσκολίες:

• Δυσκολία στην έκφραση (δυσλαλία) και στην κατανόηση του λόγου, όταν δυσκολεύεται για παράδειγμα στο σχηματισμό προτάσεων, στην περιγραφή γεγονότων, στην έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων του μέσω της λεκτικής οδού, στην έναρξη και διατήρηση μιας συζήτησης, στην εκτέλεση απλών και σύνθετων εντολών.
• Δυσκολία στην καταληπτότητα της ομιλίας του, όταν δηλαδή μπερδεύει τους ήχους σε μία λέξη (δυσαρθρία), κάνει αρθρωτικά ή φωνολογικά λάθη, παραλείπει ή αντικαθιστά φωνήματα σε μία λέξη.
• Δυσκολία στη ροή της ομιλίας του (τραυλισμός), όταν για παράδειγμα, κολλάει, επαναλαμβάνει ή επιμηκύνει συλλαβές ή ήχους, όταν δυσκολεύεται να ξεκινήσει μία πρόταση, όταν παρουσιάζει κάποιο τικ.
• Δυσκολία στην επικοινωνία , λόγω προβλημάτων ακοής (κώφωση-βαρηκοΐα).
• Δυσκολία στη διεξαγωγή λεκτικής ή μη επικοινωνίας, λόγω κάποιας διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής- αυτισμός, εγκεφαλικής παράλυσης, κάποιου συνδρόμου είτε κάποιας σχιστίας.
• Δυσκολία στην σίτιση- κατάποση (δυσφαγία).

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση έγκειται στην αξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου (γλωσσική αντίληψη – κατανόηση) του παιδιού και στο σχεδιασμό ενός θεραπευτικού πλάνου, το οποίο μέσα από κάρτες, παιχνίδια, βιβλία, ηλεκτρονικά προγράμματα και ειδικές μυολειτουργικές ασκήσεις, έχει στόχο την αποκατάσταση των προβλημάτων και την ενίσχυση και ανάπτυξη της ομιλίας-επικοινωνίας.

Share This