Ο Οδηγός Προσχολικής Εκπαίδευσης σχεδιάστηκε προκειμένου οι γονείς να είναι σε θέση να διδάξουν το παιδί τους σε καθημερινή βάση.

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έως 6 ετών τα οποία παρουσιάζουν καθυστέρηση σε κάποιο από τους πέντε βασικούς αναπτυξιακούς τομείς:
α) γλωσσικό
β) κινητικό
γ) γνωστικό
δ) συμπεριφορά
ε) αυτοεξυπηρέτηση

Ο οδηγός αυτός ανιχνεύει επιμέρους προβλήματα στο παιδί με αναπτυξιακές διαταραχές (νοητική στέρηση, σύνδρομα), διάχυτες διαταραχές (υπερκινητικότητα, αυτισμός, Asperger) μαθησιακές δυσκολίες. Η εφαρμογή του προγράμματος στηρίζεται στη συνεργασία του εκπαιδευτή με τους γονείς και το παιδί. Η συνάντηση πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα όπου σημειώνουν μαζί τις δεξιότητες του παιδιού στον Κατάλογο Αξιολόγησης Ικανοτήτων και στη συνέχεια τουλάχιστον ένα στόχο τον οποίο επιθυμούν να επιτευχθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο στόχος που θέτουν σχεδόν πάντα συνδυάζεται με μια δραστηριότητα η οποία διδάσκεται πάντα. Ο εκπαιδευτής μέσα από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων βοηθά το παιδί να κατακτήσει καινούριες δεξιότητες, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του παιδιού.

Στον Κατάλογο Αξιολόγησης Ικανοτήτων καταγράφεται η εξελικτική πρόοδος ενός παιδιού σε κάθε εξελικτικό τομέα.
Οι βασικοί εξελικτικοί τομείς είναι:
α) βρεφικά ερεθίσματα,
β) κοινωνικοποίηση
γ) λόγος
δ) αυτοεξυπηρέτηση
ε) αντίληψη
στ) κίνηση

Share This