Το Gross Motor Function Classification System (σύστημα ταξινόμησης αδρής κινητικής λειτουργίας για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση), είναι μια κατηγοριοποίηση πέντε επιπέδων, η οποία διαφοροποιεί τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση σύμφωνα με την αδρή κινητικότητα, τους περιορισμούς στην αδρή λειτουργικότητα και στην ανάγκη για βοήθημα.
Το GMFCS περιλαμβάνει 4 ηλικιακές ομάδες:

bullet black  κάτω από 2 ετών,
bullet black  2-4 ετών,
bullet black  4-6 ετών και
bullet black  6-12 ετών.

Share This