previous arrow
next arrow

Η “Θέληση για το Παιδί” είναι ένας χώρος συνύπαρξης και συνεργασίας διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαφόρων αναπτυξιακών προβλημάτων. Σκοπός μας είναι μέσα από εξατομικευμένα προγράμματα να βοηθήσουμε την ανάπτυξη της κίνησης, επικοινωνίας, μάθησης και ανεξαρτητοποίησης του παιδιού.
Προβλήματα όπως διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμός, ψυχοκινητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, διαταραχές του λόγου, μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομα, σκολίωση κλπ μπορούν να αντιμετωπιστούν συνολικά από την ομάδα αποκατάστασης που αποτελείται από φυσικοθεραπευτες, εργοθεραπευτές, λογοπεδικούς, ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς.
Η ομάδα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με παιδίατρους, παιδοψυχίατρους, αναπτυξιολόγους, παιδονευρολόγους, φυσίατρους και παιδοορθοπαιδικούς.
Οι γονείς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στο θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού τους για την ταχύτερη αποκατάσταση του.

Η “Θέληση για το Παιδί” λειτουργεί από το 1998 στο Μαρούσι.
Από το 2010 λειτουργεί παράρτημα της «Θέλησης» στην Γλυφάδα.
Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας
και να καλύψουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού σας.

Η «Θέληση» συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Χαράλαμπος Χατζής, MCSP, NDT, SRP
Φυσικοθεραπευτής – Εργοθεραπευτής
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Teesside, Αγγλίας

“Τίποτα δεν είναι αδύνατο στον άνθρωπο που έχει θέληση…”

Αριστοτέλης

Τι είναι η δυσλεξία;

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που έχει να κάνει με διαταραχές κυρίως στην ανάγνωση, κατανόηση, γραφή, ορθογραφία και παραγωγή γραπτού λόγου. Δεν είναι ασθένεια, δε σχετίζεται με χαμηλή νοημοσύνη, πιθανόν οφείλεται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, μπορεί να είναι κληρονομική και δεν αφήνει το παιδί να πετύχει ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο, παρά το ότι έχει φυσιολογική νοημοσύνη και άλλα συνομήλικα παιδιά με τα ίδια εκπαιδευτικά ερεθίσματα τον πετυχαίνουν. Το παιδί με δυσλεξία συνήθως διαβάζει αργά και συλλαβιστά, άχρωμα, χωρίς να κατανοεί λεκτικά σύνολα, παρατονίζει, παραλείπει, αντιμεταθέτει, συγχύζει ή προσθέτει γράμματα ή συλλαβές. Στο γραπτό του δυσκολεύεται πολύ, αργεί, παρουσιάζει συνήθως δυσγραφία, αντιστρέφει γράμματα-αριθμούς, παρατονίζει ή αφήνει άτονες τις λέξεις, δεν αφήνει σωστά κενά ανάμεσά τους και κάνει πολλά γραμματικά και ορθογραφικά λάθη. Συνήθως έχει προβλήματα χωροχρονικού προσανατολισμού, αδύναμη μνήμη, δυσκολεύεται στην επίλυση άλλων προβλημάτων και στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, αδυνατεί να προσέξει και να συγκεντρωθεί πολλή ώρα σε κάτι που κάνει, έχει φτωχό λεξιλόγιο και δυσκολεύεται να ακολουθήσει απλές οδηγίες.

Πως βοηθάει η παιδιατρική φυσικοθεραπεία;Ο στόχος για τον παιδιατρικό φυσικοθεραπευτή είναι να βοηθήσει το παιδί να φτάσει στο μέγιστο του αναπτυξιακού του δυναμικού και να το κάνει πιο λειτουργικό στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής. Μέσω της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας βελτιώνεται η αδρή και η λεπτή κινητικότητα, η ισορροπία, η μυϊκή ενδυνάμωση και το εύρος της κίνησης. Μέσα από την συνολική βελτίωση της κίνησης το παιδί αποκτά αυτοπεποίθηση και γίνεται πιο κοινωνικό έχοντας την ικανότητα να συμμετέχει σε δραστηριότητες με άλλα παιδιά της ηλικίας του. Ο παιδιατρικός φυσικοθεραπευτής συνεργάζεται πολύ στενά με την οικογένεια βοηθώντας την να κατανοήσει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της στην αποκατάσταση του παιδιού. Μέσα από συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση η οικογένεια συμμετέχει ενεργά στην θεραπεία τόσο με την εκμάθηση ειδικών χειρισμών όσο και στην αντιμετώπιση άλλων πιθανών προβλημάτων όπως η σίτιση και η επικοινωνία.

Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει αισθητηριακές πληροφορίες για να τις χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο (Ayres,1972).

Η μέθοδος-θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration) είναι ευρέως γνωστή και αποτελεσματική και επιτυγχάνεται μέσω δραστηριοτήτων/παιχνιδιών που απολαμβάνουν και διασκεδάζουν τα παιδιά (κούνιες, πατίνια, τραμπολίνο, μπάλες, κ.α.). Σε ένα δομημένο και προστατευμένο περιβάλλον με κατάλληλο εξοπλισμό δίνονται αισθητηριακές πληροφορίες, ώστε να τις λάβει το παιδί και μέσω αυτού να έλθει η ολοκλήρωση. Όταν δεν υπάρχει επαρκής Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, η δυσλειτουργία αυτή επηρεάζει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την μάθηση, την κίνηση, την συναισθηματική ωριμότητα και κοινωνική συμπεριφορά, την διαχείριση άγχους, το παιχνίδι και κατ’ επέκταση το σχολείο.

Συμβουλευτική Γονέων

Ο όρος «συμβουλευτική» χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας. Τί σημαίνει όμως;
Συμβουλευτική ονομάζεται η διαδικασία μέσω της οποίας ένας σύμβουλος βοηθά ένα άτομο (το συμβουλευόμενο) να επιλύσει προβλήματα της καθημερινής ζωής και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σύμβουλο και το συμβουλευόμενο. Αντίθετα με ό,τι συνήθως πιστεύεται, η συμβουλευτική δεν αποσκοπεί τόσο στη μετάδοση συμβουλών όσο στο να βοηθήσει το συμβουλευόμενο να αντιληφθεί ο ίδιος ποιοί παράγοντες τον δυσκολεύουν να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, στο να αποκτήσει δηλαδή αυτογνωσία.

 

Συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να παρασχεθεί σε άτομα κάθε ηλικίας, σε παιδιά, εφήβους ή ενήλικες, σε ατομικό ή και σε ομαδικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει κάποιο αίτημα από την πλευρά του συμβουλευόμενου, δηλαδή μία ανάγκη να επικοινωνήσει κάτι που τον προβληματίζει. Η συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται σε διαφορετικά πλαίσια (σχολείο, εργασία) και υπάρχουν πολλά είδη συμβουλευτικής.

Ένα από τα είδη συμβουλευτικής είναι και η συμβουλευτική γονέων. Στην περίπτωση αυτή ο συμβουλευόμενος (γονέας) απευθύνεται σε έναν ειδικά εκπαιδευμένο επαγγελματία προκειμένου να ζητήσει υποστήριξη σε θέματα που αφορούν το παιδί του. Πολλές φορές πρόκειται για προβλήματα της καθημερινότητας, όπως:

bullet black  προβλήματα συμπεριφοράς, εκρήξεις θυμού, ανυπακοή, επιθετικότητα
bullet black  δυσκολία οριοθέτησης του παιδιού στο σπίτι
bullet black  εκδήλωση έντονης ζήλιας προς τα αδέρφια του
bullet black  δυσκολία στη σύναψη σχέσεων με συνομιλήκους
bullet black  κακή επίδοση στο σχολείο, μαθησιακές δυσκολίες
bullet black  άρνηση του παιδιού να μελετήσει τα μαθήματα στο σπίτι κ.α

Η επαφή με έναν ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί να βοηθήσει το γονέα να κατανοήσει τη συμπεριφορά του παιδιού του, να διαχειριστεί καλύτερα προβλήματα που προκύπτουν στο σπίτι και να βελτιώσει την επικοινωνία του με το παιδί.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Αρκετά συχνά, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, τα παιδιά εμφανίζουν προβλήματα στη συμπεριφορά τους ή συναισθηματικές δυσκολίες. Τέτοιου είδους προβλήματα μπορεί να είναι παροδικά, μπορεί όμως και να επιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση μπορεί να χρειαστεί η παρέμβαση ενός ψυχολόγου ή άλλου ειδικού ψυχικής υγείας. 

Ένα απ’ τα πιο συνηθισμένα συναισθηματικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί σχολικής ηλικίας είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση και το άγχος, ειδικά στην περίπτωση που συνυπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, αρκετά παιδιά δυσκολεύονται στη δημιουργία φιλικών σχέσεων με τους συνομιλήκους, απομονώνονται και κλείνονται στον εαυτό τους ή αντίθετα εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά. Οι συναισθηματικές δυσκολίες ενός παιδιού μπορούν να εκδηλωθούν με διαφορετικούς τρόπους, όπως εκρήξεις θυμού, επιθετικότητα, απόσυρση κ.α.

Κάποιες από τις παραπάνω δυσκολίες μπορεί να είναι παροδικές και ορισμένες συνεδρίες συμβουλευτικής με το γονιό αρκούν για να ξεπεραστoύν. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και το ίδιο το παιδί ψυχολογική υποστήριξη. Η δημιουργία μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τον ψυχολόγο, μέσα από την οποία το παιδί θα μπορέσει να εκφράσει αυτό που το δυσκολεύει και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επίσης, η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει κάποια παιδιά που δυσκολεύονται στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Αν το παιδί αντιμετωπίζει σοβαρές συναισθηματικές δυσκολίες, τότε ίσως χρειαστεί ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση από ψυχολόγο ή άλλον ειδικό ψυχικής υγείας, καταρτισμένο σε κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

1 + 10 =

Share This